Kulikov V. A.

Kulikov V. A.

Buy author works – Kulikov V. A.

Soviet Painting

 Lot   DESCRIPTION PRICE
Молодой месяц.
№ 358 Молодой месяц.

New moon.

Author: Kulikov V. A.

Year – 1950es.
Size – 25х33.
Technique – Oil on cardboard.

Price
80 000 rub.

Buy
80 000 rub.

Buy
 

Auctions:

  Lot   DESCRIPTION VALUED PRICE
На пруду.
№ 1 На пруду.

Author: Kulikov V. A.

Year: 1950-es
Technique: Canvas, oil.
Size: 30х28,5.

Auction № 91
Direct Sales
04 February 2009

Valued price
3000 - 3000 rub.
3000 - 3000 rub.
Окно.
№ 2 Окно.

Author: Kulikov V. A.

Year: 1950-es
Technique: Pastboard, oil.
Size: 26х18,5.

Auction № 91
Direct Sales
04 February 2009

Valued price
2500 - 2500 rub.
2500 - 2500 rub.
Деревенский мостик.
№ 3 Деревенский мостик.

Author: Kulikov V. A.

Year: 1950-es
Technique: Canvas, oil.
Size: 32х49.

Auction № 91
Direct Sales
04 February 2009

Valued price
4000 - 4000 rub.
4000 - 4000 rub.
На пригорке.
№ 4 На пригорке.

Author: Kulikov V. A.

Year: 1950-es
Technique: Pastboard, oil.
Size: 33х48.

Auction № 91
Direct Sales
04 February 2009

Valued price
2500 - 2500 rub.
2500 - 2500 rub.
Уездный городок.
№ 5 Уездный городок.

Author: Kulikov V. A.

Year: 1950-es
Technique: Pastboard, oil.
Size: 32,5х48.

Auction № 91
Direct Sales
04 February 2009

Valued price
2000 - 2000 rub.
2000 - 2000 rub.
Заросший пруд.
№ 6 Заросший пруд.

Author: Kulikov V. A.

Year: 1950-es
Technique: Pastboard, oil.
Size: 34х49.

Auction № 91
Direct Sales
04 February 2009

Valued price
2500 - 2500 rub.
2500 - 2500 rub.
Кусты.
№ 7 Кусты.

Author: Kulikov V. A.

Year: 1950-es
Technique: Pastboard, oil.
Size: 23,5х33,5.

Auction № 91
Direct Sales
04 February 2009

Valued price
3000 - 3000 rub.
3000 - 3000 rub.
Проселочная дорога.
№ 8 Проселочная дорога.

Author: Kulikov V. A.

Year: 1950-es
Technique: Pastboard, oil.
Size: 34,5х49.

Auction № 91
Direct Sales
04 February 2009

Valued price
3500 - 3500 rub.
3500 - 3500 rub.
Опушка.
№ 9 Опушка.

Author: Kulikov V. A.

Year: 1950-es
Technique: Pastboard, oil.
Size: 23,5х35,5.

Auction № 91
Direct Sales
04 February 2009

Valued price
3000 - 3000 rub.
3000 - 3000 rub.
Поле.
№ 10 Поле.

Author: Kulikov V. A.

Year: 1950-es
Technique: Pastboard, oil.
Size: 24,5х33.

Auction № 91
Direct Sales
04 February 2009

Valued price
3500 - 3500 rub.
3500 - 3500 rub.
Сумерки.
№ 11 Сумерки.

Author: Kulikov V. A.

Year: 1950-es
Technique: Pastboard, oil.
Size: 25х35.

Auction № 91
Direct Sales
04 February 2009

Valued price
3500 - 3500 rub.
3500 - 3500 rub.
Лето.
№ 12 Лето.

Author: Kulikov V. A.

Year: 1950-es
Technique: Pastboard, oil.
Size: 24х34.

Auction № 91
Direct Sales
04 February 2009

Valued price
2000 - 2000 rub.
2000 - 2000 rub.
Грибной натюрморт.
№ 13 Грибной натюрморт.

Author: Kulikov V. A.

Year: 1950-es
Technique: Canvas, oil.
Size: 39х51.

Auction № 91
Direct Sales
04 February 2009

Valued price
9000 - 9000 rub.
9000 - 9000 rub.
Девочка на мостике.
№ 14 Девочка на мостике.

Author: Kulikov V. A.

Year: 1950-es
Technique: Plywood, oil.
Size: 60х39.

Auction № 91
Direct Sales
04 February 2009

Valued price
5000 - 5000 rub.
5000 - 5000 rub.
Солнечные лучи.
№ 15 Солнечные лучи.

Author: Kulikov V. A.

Year: 1950-es
Technique: Pastboard, oil.
Size: 41х45.

Auction № 91
Direct Sales
04 February 2009

Valued price
2500 - 2500 rub.
2500 - 2500 rub.
Город на берегу реки.
№ 16 Город на берегу реки.

Author: Kulikov V. A.

Year: 1950-es
Technique: Pastboard, oil.
Size: 33х48.

Auction № 91
Direct Sales
04 February 2009

Valued price
2500 - 2500 rub.
2500 - 2500 rub.
Двое.
№ 17 Двое.

Author: Kulikov V. A.

Year: 1950-es
Technique: Pastboard, oil.
Size: 28х31.

Auction № 91
Direct Sales
04 February 2009

Valued price
3000 - 3000 rub.
3000 - 3000 rub.
Разговор.
№ 18 Разговор.

Author: Kulikov V. A.

Year: 1950-es
Technique: Pastboard, oil.
Size: 28х29.

Auction № 91
Direct Sales
04 February 2009

Valued price
2500 - 2500 rub.
2500 - 2500 rub.
Сходит снег.
№ 19 Сходит снег.

Author: Kulikov V. A.

Year: 1950-es
Technique: Pastboard, oil.
Size: 33х48.

Auction № 91
Direct Sales
04 February 2009

Valued price
2500 - 2500 rub.
2500 - 2500 rub.
Пасмурный день.
№ 20 Пасмурный день.

Author: Kulikov V. A.

Year: 1950-es
Technique: Pastboard, oil.
Size: 31х46.

Auction № 91
Direct Sales
04 February 2009

Valued price
2500 - 2500 rub.
2500 - 2500 rub.
Тропинка в поле.
№ 21 Тропинка в поле.

Author: Kulikov V. A.

Year: 1950-es
Technique: Pastboard, oil.
Size: 23х32.

Auction № 91
Direct Sales
04 February 2009

Valued price
3000 - 3000 rub.
3000 - 3000 rub.
Над рекой.
№ 22 Над рекой.

Author: Kulikov V. A.

Year: 1950-es
Technique: Pastboard, oil.
Size: 35х50.

Auction № 91
Direct Sales
04 February 2009

Valued price
2500 - 2500 rub.
2500 - 2500 rub.
Молодой месяц.
№ 23 Молодой месяц.

Author: Kulikov V. A.

Year: 1950-es
Technique: Pastboard, oil.
Size: 25х33.

Auction № 91
Direct Sales
04 February 2009

Valued price
4000 - 4000 rub.
4000 - 4000 rub.
Горная дорога.
№ 24 Горная дорога.

Author: Kulikov V. A.

Year: 1950-es
Technique: Pastboard, oil.
Size: 29х31.

Auction № 91
Direct Sales
04 February 2009

Valued price
3000 - 3000 rub.
3000 - 3000 rub.
Протока.
№ 25 Протока.

Author: Kulikov V. A.

Year: 1950-es
Technique: Pastboard, oil.
Size: 32х52.

Auction № 91
Direct Sales
04 February 2009

Valued price
2500 - 2500 rub.
2500 - 2500 rub.
Пинии у моря.
№ 26 Пинии у моря.

Author: Kulikov V. A.

Year: 1950-es
Technique: Pastboard, oil.
Size: 34х50.

Auction № 91
Direct Sales
04 February 2009

Valued price
3500 - 3500 rub.
3500 - 3500 rub.
Пруд.
№ 27 Пруд.

Author: Kulikov V. A.

Year: 1950-es
Technique: Pastboard, oil.
Size: 48х33.

Auction № 91
Direct Sales
04 February 2009

Valued price
2500 - 2500 rub.
2500 - 2500 rub.
Ранняя весна.
№ 28 Ранняя весна.

Author: Kulikov V. A.

Year: 1950-es
Technique: Pastboard, oil.
Size: 49х35.

Auction № 91
Direct Sales
04 February 2009

Valued price
2500 - 2500 rub.
2500 - 2500 rub.
Осенние березки.
№ 29 Осенние березки.

Author: Kulikov V. A.

Year: 1950-es
Technique: Plywood, oil.
Size: 69х47,5.

Auction № 91
Direct Sales
04 February 2009

Valued price
9000 - 9000 rub.
9000 - 9000 rub.
Капустное поле.
№ 30 Капустное поле.

Author: Kulikov V. A.

Year: 1950-es
Technique: Pastboard, oil.
Size: 40х74.

Auction № 91
Direct Sales
04 February 2009

Valued price
4000 - 4000 rub.
4000 - 4000 rub.
Церковь на пригорке.
№ 31 Церковь на пригорке.

Author: Kulikov V. A.

Year: 1950-es
Technique: Pastboard, oil.
Size: 25х70.

Auction № 91
Direct Sales
04 February 2009

Valued price
4000 - 4000 rub.
4000 - 4000 rub.
В лесной глуши.
№ 32 В лесной глуши.

Author: Kulikov V. A.

Year: 1950-es
Technique: Pastboard, oil.
Size: 32х23.

Auction № 91
Direct Sales
04 February 2009

Valued price
5000 - 5000 rub.
5000 - 5000 rub.
Засеянное поле.
№ 33 Засеянное поле.

Author: Kulikov V. A.

Year: 1950-es
Technique: Pastboard, oil.
Size: 25х69,5.

Auction № 91
Direct Sales
04 February 2009

Valued price
5000 - 5000 rub.
5000 - 5000 rub.
Зимний дворик.
№ 34 Зимний дворик.

Author: Kulikov V. A.

Year: 1950-es
Technique: Pastboard, oil.
Size: 48х33.

Auction № 91
Direct Sales
04 February 2009

Valued price
2000 - 2000 rub.
2000 - 2000 rub.
Сахатый.
№ 35 Сахатый.

Author: Kulikov V. A.

Year: 1950-es
Technique: Pastboard, oil.
Size: 66х50.

Auction № 91
Direct Sales
04 February 2009

Valued price
15000 - 15000 rub.
15000 - 15000 rub.

SIGN UP FOR THE AUCTION HOUSE EMAILS ABOUT ALL OUR EVENTS