Sort by: number | name | price | price

Soviet Painting

 Lot   Description Price
№ 155

Alarmingly in Zamoskvorechye.

Author: Veydemanis Egil Karlovich

Year – 2001.
Size – 80х113.
Technique – Oil on canvas.

Price
400 000 rub.

Buy
400 000 rub.

Buy
№ 156

Still life with a gramophone.

Author: Kubarev Philipp Vyacheslavovich

Size – 76х81.
Technique – Oil on canvas.

Price
300 000 rub.

Buy
300 000 rub.

Buy
№ 157

Lilac.

Author: Nikolsky Konstantin Evgenievich

Year – 1980s.
Size – 70х90.
Technique – Oil on canvas.

Price
195 000 rub.

Buy
195 000 rub.

Buy
№ 158

Autostation.

Author: Epishin Yury Alekseevich

Year – 1976.
Size – 63х115.
Technique – Canvas, oil.

Price
By request

Buy
By request

Buy
№ 159

A cloud in pants.

Author: Kubarev Philipp Vyacheslavovich

Size – 80х70.
Technique – Oil on canvas.

Price
By request

Buy
By request

Buy
№ 160

Cornflowers. Urals.

Author: Nakaryakov Anatoli Karanatovich

Year – 1957.
Size – 68х49.
Technique – Oil on canvas.

Price
25 000 rub.

Buy
25 000 rub.

Buy
№ 162

Lilac.

Author: Borisenkov Vasily Pavlovich

Year – 1956.
Size – 25х35.
Technique – Oil on cardboard.

Price
80 000 rub.

Buy
80 000 rub.

Buy
№ 163

Bird cherry blossom.

Author: Khrustashev N.I.

Year – 1938.
Size – 30х40.
Technique – Oil on canvas.

Price
55 000 rub.

Buy
55 000 rub.

Buy
№ 164

Bird cherry tree.

Author: Vinogradov Leonid Nickolayevich

Year – 1986.
Size – 110х140.
Technique – Oil on canvas.

Price
390 000 rub.

Buy
390 000 rub.

Buy
№ 168

Dymkovo toy.

Author: Beshkinskaya Larisa Pavlovna

Year – 1970s.
Size – 80,5х70.
Technique – Oil on canvas.

Price
60 000 rub.

Buy
60 000 rub.

Buy
№ 169

Still life with palette.

Author: Beshkinskaya Larisa Pavlovna

Year – 1975.
Size – 100х70.
Technique – Oil on canvas.

Price
40 000 rub.

Buy
40 000 rub.

Buy
№ 170

Still life with fish on a blue blanket.

Author: Beshkinskaya Larisa Pavlovna

Year – 1970s.
Size – 100х99,5.
Technique – Oil on canvas.

Price
35 000 rub.

Buy
35 000 rub.

Buy
№ 172

The Kremlin.

Author: Pyrikov Boris Viktorovich

Year – 1964.
Size – 25х34.
Technique – Сanvas on cardboard, oil.

Price
130 000 rub.

Buy
130 000 rub.

Buy
№ 173

Reaped rye.

Author: Tkachev Sergei Petrovich

Year – 1990.
Size – 35х55.
Technique – Pasteboard, oil.

Price
By request

Buy
By request

Buy
№ 174

Spring. The snow thaws.

Author: Kugach Yuri Petrovich

Year – 1976.
Size – 39х45.
Technique – Pasteboard, oil.

Price
260 000 rub.

Buy
260 000 rub.

Buy
№ 175

Winter holiday.

Author: Dunchev Sergey Yackovlevich

Year – 2000.
Size – 60х80.
Technique – Oil on canvas.

Price
By request

Buy
By request

Buy
№ 178

Temirtau.

Author: Butov Aleksey Ivanovich

Year – 1961.
Size – 66х79.
Technique – Oil on cardboard.

Price
300 000 rub.

Buy
300 000 rub.

Buy
№ 182

Still life with a toy.

Author: Stalin A. M.

Size – 75х55.
Technique – Oil on cardboard.

Price
45 000 rub.

Buy
45 000 rub.

Buy
№ 184

Asia.

Author: Matushevsky Yury Vladimirovich

Year – 1963.
Size – 55х70.
Technique – Oil on cardboard.

Price
310 000 rub.

Buy
310 000 rub.

Buy
№ 185

Bright day.

Author: Matushevsky Yury Vladimirovich

Year – 1961.
Size – 44х64.
Technique – Oil on cardboard.

Price
300 000 rub.

Buy
300 000 rub.

Buy
№ 186

At the river.

Author: Dunchev Sergey Yackovlevich

Size – 103х56.
Technique – Oil on canvas.

Price
160 000 rub.

Buy
160 000 rub.

Buy
№ 192

Motley bunch in three pots.

Author: Koltsova-Bychkova Alexandra Grigoryevna

Year – 1970.
Size – 46х54,5.
Technique – Oil on canvas.

Price
250 000 rub.

Buy
250 000 rub.

Buy
№ 193

The old pier.

Author: Panyushkin D. I.

Size – 56х101.
Technique – Oil on canvas.

Price
150 000 rub.

Buy
150 000 rub.

Buy
№ 194

Spill.

Author: Tarelkin Boris Isidorovich

Year – 1979.
Size – 66х70.
Technique – Oil on cardboard.

Price
160 000 rub.

Buy
160 000 rub.

Buy
№ 195

Krasnaya Presnya. Ulitsa 1905 Goda.

Author: Sysilyatin Georgiy Andreevich

Year – 1980.
Size – 86х109.
Technique – Oil on cardboard.

Price
380 000 rub.

Buy
380 000 rub.

Buy
№ 196

Podolsk. Old Square.

Author: Matushevsky Yury Vladimirovich

Year – 1960.
Size – 49,5х69,5.
Technique – Oil on cardboard.

Price
160 000 rub.

Buy
160 000 rub.

Buy
№ 197

Young athletes.

Author: Penushkin Yuri Ivanovich

Year – 1971.
Size – 80х52.
Technique – Oil on canvas.

Price


Buy


Buy
№ 199

Teriberka port.

Author:

Size – 90,5х80,5.
Technique – Oil on canvas.

Price
200 000 rub.

Buy
200 000 rub.

Buy
№ 200

Beysuzhek glitters.

Author: Nechitaylo Vasilii Kirilovich

Year – 1964.
Size – 50х70.
Technique – Oil on cardboard.

Price
250 000 rub.

Buy
250 000 rub.

Buy
№ 201

Village.

Author: Skubko Serguei Mikhailovitch

Year – 1967.
Size – 50х59.
Technique – Oil on cardboard.

Price
185 000 rub.

Buy
185 000 rub.

Buy

SIGN UP FOR THE AUCTION HOUSE EMAILS ABOUT ALL OUR EVENTS