Sort by: number | name | price | price

Soviet Painting

 Lot   Description Price
№ 3190

Horse racing.

Author: Savitsky Georgi Konstantinovich

Year – 1940.
Size – 23х54,5.
Technique – Oil on canvas.

Price
By request

Buy
By request

Buy
№ 3191

Thrush.

Author: Shaimardanova Daniya Shamilovna

Year – 1985.
Size – 190x206.
Technique – Canvas, oil.

Price
By request

Buy
By request

Buy
№ 3192

Motley bunch in three pots.

Author: Koltsova-Bychkova Alexandra Grigoryevna

Year – 1970.
Size – 46х54,5.
Technique – Oil on canvas.

Price
250 000 rub.

Buy
250 000 rub.

Buy
№ 3193

Autumn. Ershov settlements.

Author: Okorokov Boris Vladimirovich

Year – 1981.
Size – 69.5x50.
Technique – Oil on canvas.

Price
By request

Buy
By request

Buy
№ 3194

Spill.

Author: Tarelkin Boris Isidorovich

Year – 1979.
Size – 66х70.
Technique – Oil on cardboard.

Price
160 000 rub.

Buy
160 000 rub.

Buy
№ 3195

On the Volga.

Author: Suzdaltsev Mikhail Arkadyevich

Year – 1970s.
Size – 38x57
Technique – Oil on cardboard.

Price
By request

Buy
By request

Buy
№ 3196

Podolsk. Old Square.

Author: Matushevsky Yury Vladimirovich

Year – 1960.
Size – 49,5х69,5.
Technique – Oil on cardboard.

Price
By request

Buy
By request

Buy
№ 3197

Leningrad.

Author: Frenz Garri Rudolfovich

Year – 1960s.
Size – 15,5х44,5.
Technique – Oil on cardboard.

Price
By request

Buy
By request

Buy
№ 3198

In the courtyard.

Author: Vlasova Klara Philippovna

Year – 1960s.
Size – 49х69.
Technique – Oil on cardboard.

Price
185 000 rub.

Buy
185 000 rub.

Buy
№ 3199

Teriberka port.

Author:

Size – 90,5х80,5.
Technique – Oil on canvas.

Price
200 000 rub.

Buy
200 000 rub.

Buy
№ 3200

Beysuzhek glitters.

Author: Nechitaylo Vasilii Kirilovich

Year – 1964.
Size – 50х70.
Technique – Oil on cardboard.

Price
250 000 rub.

Buy
250 000 rub.

Buy
№ 3201

Village.

Author: Skubko Serguei Mikhailovitch

Year – 1967.
Size – 50х59.
Technique – Oil on cardboard.

Price
185 000 rub.

Buy
185 000 rub.

Buy
№ 3202

Pioneers in the Crimea.

Year – 1950s.
Size – 34х48.
Technique – Oil on cardboard.

Price


Buy


Buy
№ 3203

Warships.

Author: Denisov Nikolay Viktorovich

Year – 1960.
Size – 65х95,5.
Technique – Oil on canvas.

Price
By request

Buy
By request

Buy
№ 3203

In the port of Novorossiysk.

Author: Veydemanis Egil Karlovich

Year – 1984.
Size – 40х51.
Technique – Canvas, oil.

Price
By request

Buy
By request

Buy
№ 3204

In the seventh gateway. (On the shore. Sawmill).

Author: Yuntunen Sulo Kheikkievich

Year – 1962.
Size – 50х69.
Technique – Oil on hardboard.

Price
200 000 rub.

Buy
200 000 rub.

Buy
№ 3205

Youth.

Author: Birstein Max Avadevich

Size – 70х50.
Technique – Oil on canvas.

Price
275 000 rub.

Buy
275 000 rub.

Buy
№ 3206

Festival.

Author: Birstein Max Avadevich

Year – 1962.
Size – 49,5x69.
Technique – Oil on canvas.

Price
By request

Buy
By request

Buy
№ 3207

Full moon.

Author: Andronov Nickolay Ivanovich

Year – 1989.
Size – 160x90.
Technique – Canvas, oil.

Price
By request

Buy
By request

Buy
№ 3208

The fishermen.

Author: Suzdaltsev Mikhail Arkadyevich

Year – 1949.
Size – 65x100
Technique – Canvas, oil.

Price
By request

Buy
By request

Buy
№ 3209

Sleep.

Author: Sapozhnikova Natalya Alekseevna

Year – 1997.
Size – 95х109.
Technique – Oil on canvas.

Price
480 000 rub.

Buy
480 000 rub.

Buy
№ 3210

Decembrist revolt.

Author: Parkhomenko Avenir. Ivanovich

Year – 1972-1973s.
Size – 73,5x130,5.
Technique – Canvas, oil.

Price
By request

Buy
By request

Buy
№ 3211

Azovstal. Koksokhim.

Author: Kukol Viktor Savvich

Year – 1971.
Size – 91х109.
Technique – Oil on canvas.

Price
585 000 rub.

Buy
585 000 rub.

Buy
№ 3211

Evening.

Author: Kugach Yuri Petrovich

Size – 77,5х116
Technique – Oil on canvas

Price
By request

Buy
By request

Buy
№ 3212

Home concert.

Author: Maguidson Ariadna Solomonovna

Year – 1962.
Size – 99х140.
Technique – Oil on canvas.

Price
455 000 rub.

Buy
455 000 rub.

Buy
№ 3213

Spring field.

Author: Kugach Yuri Petrovich

Year – 1979.
Size – 30х55.
Technique – Oil on cardboard.

Price
400 000 rub.

Buy
400 000 rub.

Buy
№ 3214

Spring. By evening.

Author: Kugach Yuri Petrovich

Year – 1981.
Size – 42х48,5.
Technique – Oil on cardboard.

Price
420 000 rub.

Buy
420 000 rub.

Buy
№ 3215

Fisherwoman.

Author: Snegirev Arkady Viktorovich

Year – 1950s.
Size – 72х39,5.
Technique – Oil on canvas.

Price
By request

Buy
By request

Buy
№ 3217

Zvenigorod.

Author: Sotskov Aleksey Nickolaevich

Year – 1981.
Size – 70,2х50,4.
Technique – Oil on cardboard.

Price
200 000 rub.

Buy
200 000 rub.

Buy
№ 3218

Old pier.

Author: Novikov Boris Vladimirovich

Year – 1937.
Size – 60х80.
Technique – Oil on canvas.

Price
By request

Buy
By request

Buy

SIGN UP FOR THE AUCTION HOUSE EMAILS ABOUT ALL OUR EVENTS