Sort by: number | name | price | price

Soviet Painting

 Lot   Description Price
№ 1

Author: Vukolov Oleg Alexandrovich

Size – 60х60.

Price
By request

Buy
By request

Buy
№ 2

Before Spring.

Author: Bragovsky Eduard Georgievich

Year – 1999.
Size – 53х70,5.
Technique – Oil on canvas.

Price
By request

Buy
By request

Buy
№ 3

Boat station.

Author: Tsyplakov Viktor Grigorievich

Year – 1954.
Size – 80х100.
Technique – Oil on canvas.

Price
By request

Buy
By request

Buy
№ 4

Lake District.

Author: Tatarinov German Alekseevich

Year – 1983.
Size – 115х123.
Technique – Oil on canvas.

Price
250 000 rub.

Buy
250 000 rub.

Buy
№ 4

Author: Baikov Leonid Petrovich

Size – 60,5х96.

Price
By request

Buy
By request

Buy
№ 5

May.

Author: Tsyplakov Viktor Grigorievich

Year – 1966.
Size – 42х35.
Technique – Oil on cardboard.

Price
By request

Buy
By request

Buy
№ 6

Sleeping woman.

Author: Serov Vladimir Aleksandrovich

Size – 35х50.
Technique – Oil on cardboard.

Price
By request

Buy
By request

Buy
№ 7

In the Forest.

Author: Zverkov Efrem Ivanovich

Year – 1987.
Size – 90х90.
Technique – Oil on canvas.

Price
By request

Buy
By request

Buy
№ 8

Kamennyi ostrov.

Author: Yuntunen Sulo Kheikkievich

Year – 1969.
Size – 62Х99,5.
Technique – Oil on canvas.

Price
350 000 rub.

Buy
350 000 rub.

Buy
№ 9

Bouquet.

Author: Shukhaev Vasily Ivanovich

Year – 1958.
Size – 92х72.
Technique – Oil on canvas.

Price
2 500 000 rub.

Buy
2 500 000 rub.

Buy
№ 10

Winter Alley.

Author: Zverkov Efrem Ivanovich

Year – 1978.
Size – 70х80.
Technique – Oil on canvas.

Price
By request

Buy
By request

Buy
№ 11

Roses.

Author: Shapaev Fedor Vasilyevich

Year – 1989.
Size – 70х70.
Technique – Oil on canvas.

Price
230 000 rub.

Buy
230 000 rub.

Buy
№ 12

Tanya Zorina.

Author: Birstein Max Avadevich

Year – 1982.
Size – 113х113.
Technique – Oil on canvas.

Price
By request

Buy
By request

Buy
№ 13

On the Pskov's Land.

Author: Domashnikov Boris Fyodorovich

Year – 1970.
Size – 65х75.
Technique – Oil on canvas.

Price
By request

Buy
By request

Buy
№ 14

Moon path.

Author: Kugach Yuri Petrovich

Year – 1970s.
Size – 51х37.
Technique – Oil on cardboard.

Price
252 000 rub.

Buy
252 000 rub.

Buy
№ 15

Dynamo Stadium.

Author: Vyalov Konstantin Aleksandrovich

Year – 1950-1960s.
Size – 95,5х120,5.
Technique – Oil on canvas.

Price
By request

Buy
By request

Buy
№ 15

Peaceful dream.

Author: Bogaevskaya Olga Borisovna

Year – 1951.
Size – 80х72.
Technique – Oil on canvas.

Price
650 000 rub.

Buy
650 000 rub.

Buy
№ 17

Leningrad. Spit of Vasilyevsky Island.

Author: Yarkin Vladimir Petrovich

Year – 1989.
Size – 43х59.
Technique – Oil on canvas.

Price
150 000 rub.

Buy
150 000 rub.

Buy
№ 18

Feast of plenty.

Author: Grandi Vasily Ivanovich

Year – 1939.
Size – 180х144.
Technique – Oil on canvas.

Price
By request

Buy
By request

Buy
№ 19

Noon in Yaypak.

Author: Nikonov Pavel Fedorovich

Year – 1979.
Size – 20х30.
Technique – Oil on cardboard.

Price
80 000 rub.

Buy
80 000 rub.

Buy
№ 21

In Moscow.

Author: Korban Vitaliy Vasilyevich

Year – 1980.
Size – 54,5х63.
Technique – Oil on hardboard.

Price
90 000 rub.

Buy
90 000 rub.

Buy
№ 22

Finnish Bay.

Author: Vaishlya Leonid Ignatyevich

Year – 1980.
Size – 58х70.
Technique – Oil on cardboard.

Price
120 000 rub.

Buy
120 000 rub.

Buy
№ 23

Trophies.

Author: Liskov Boris Timofeyevich

Year – 1960.
Size – 90х70.
Technique – Oil on canvas.

Price
270 000 rub.

Buy
270 000 rub.

Buy
№ 24

Author: Sachkov Vladimir Vasilievich

Year – Roses.
Size – 79х38,5.
Technique – 1960-1970s.

Price
45 000 rub.

Buy
45 000 rub.

Buy
№ 25

Author: Sorokin Sergey Yurievich

Size – 140х100.

Price
By request

Buy
By request

Buy
№ 26

Masha.

Author: Serov Vladimir Aleksandrovich

Year – 1958.
Size – 59х38,5.
Technique – Oil on canvas.

Price
3 000 000 rub.

Buy
3 000 000 rub.

Buy
№ 27

The feat of the gunners.

Author: Sukhorukov S. A.

Size – 64х115.
Technique – Oil on canvas on plywood.

Price
95 000 rub.

Buy
95 000 rub.

Buy
№ 28

Mitya with Chayka.

Author: Khokhlovkina Elza Davydovna

Year – 1973.
Size – 130х100.
Technique – Oil on canvas.

Price
280 000 rub.

Buy
280 000 rub.

Buy
№ 29

Summer garden.

Author: Yarkin Vladimir Petrovich

Year – 1960s.
Size – 70х50.
Technique – Oil on canvas.

Price
90 000 rub.

Buy
90 000 rub.

Buy
№ 31

Forget-me-not.

Author: Osmerkin Alexandr Alexandrovich

Year – 1953.
Size – 81х60.
Technique – Oil on canvas.

Price
2 520 000 rub.

Buy
2 520 000 rub.

Buy

SIGN UP FOR THE AUCTION HOUSE EMAILS ABOUT ALL OUR EVENTS